چشم زیبایت

ز بس از چشم زیبایت به دل تأثیر میبینم

دو ابرو را بر آن چون تیغه شمشیر میبینم                 

چی رنگی دارد ؟این چشمان آهویت نمیدانم

که در هر گردش آن  بحر را تصویر میبینم             

رُخت چون ماه ولب داری بسان لاله خوشرنگ

به  پا  از  زُلف  پیچانت  بُتا  زنجیر   میبینم            

گناهت نیست گر با من توخود نامهربان باشی

من ام عاشق برویت، خویش در تقصیر میبینم            

تو چون دوری و من غرق تخیُل های زیبایت

 تمام    ماجرا   را   بازی   تقدیر  میبینم                 

تماشا  میکنی  از  دور  با لبخند و ناز خود

به  آن  نیم  نگاهت  یک جهان  تعبیر میبینم            

بیا با بوسه ء  از لب علاج عاشق خود کن

که من در لعل شیرینت  می اکسیر میبینم             

حبیب درعشق باید گذشت ازجان وتن هردو

کلید  وصل  را  من  در  دهان  شیر  میبینم        

شعر از حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com