گفتم

گفتم هر گاه بروی یار دیگر میگیرم

بی تو از کوچه عُشاق خبر میگیرم                             

هر زمان یاد تو در خاطر من رخنه کند

میگُریزم  ز غمت  راه  سفر  میگیرم                         

همدم  ماه  رُخ  را  چو تو  پیدا بُکنم

بوسه ها از لب او شام وسحر میگیرم                      

هرچه  گویند  رقیبان نکنم  پروایش

گوش خودرا زهمه بسته و کر میگیرم                      

بی خبر بودم ازاینکه تو گر از دیده روی

همچو آتش  ز غم هجر تو  در میگیرم                     

حال  یکبار  اگر  نام  تو  آید  به زبان

اشک میریزم و چون شعله شرر میگیرم                   

انتظار  تو  مرا  میکشد  ای راحت جان

 من کجا بیتو از این عمر ثمر میگیرم                     

  گر بیایی تو به پرسان حبیب از سر لُطف    

من ترا شاخه گل گفته به بر میگیرم                     

شعر از :حبیب یوسفی                         

http://www.afghanpoem.com