خواب من

خواب من زندانی چشمان فتان تو شد

دل گرفتار تو گردید و بفرمان تو شد                   

در نگاهت بود جادوی که آتش زد مرا

عقل و هوشم با تو پیوست و قدر دان تو شد           

خط بُطلان میکشی در منطق صبر و قرار

نا قراری های من تجویز برهان تو شد                 

لعل میگون تو را تشبیع گُل کردن خطاست

خال  کُنج لب چو تزیین زنخدان تو شد                 

حُسن مروارد پنهان است ز شرم اندر در صدف

  تا  مقابل  بر  جلا یش  های  دندان  تو  شد                

ناصح این شهر احوال مرا دید و ز لطف

جستجو بنمود هرسو او به پرسان تو شد                 

قصه های لیلی و مجنون دیگر از یاد رفت

تو بخود میبال  جان من که دوران تو شد                 

نیستم من آن (حبیب )که تو دیدی قبل ها

  آن جوانی و نشاط من به قربان تو شد                    

شعر از : حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com