من زار و ضعیفم       

من زار و ضعیفم تو نظارت گر من باش

ای اوج تمنای  دلم  در  بر  من باش                            

تا نام خوش ات هست سرآغاز کلامم

    سرخط همه شعر من و دفتر من باش                             

جُز تو بجهان نیست کسی همدم و یارم

هم مشرب و همسایه و هم بستر من باش                    

بر من که خمار  رُخ  زیبای  تو هستم

خود ساقی وخود باده وخود ساغر من باش                 

ای  روشنی  روی  تو  مهتاب  شب من

  با نور رُخت مشعل روشن گر من باش                    

چون مایل وصل تو شدم مهر و وفا کن

دل برده زمن راحت جان دلبر من باش                     

هرچند  دیگر  وقت جوانی  شده  پایان

      تو  قوت  قلب و دل بی  یاور  من باش                          

جانا  بفدای  سر  تو  جان  (حبیب) ات

بردیده  قدم  مانده  و  تاج سر  من باش                    

شعر از حبیب (یوسفی                

http://www.afghanpoem.com