مثل تو

خوبرو من دیده ام ، اما نه زیبا مثل تو

قد بلند گیسو کمند، خوب ودل آرا مثل تو

سیرت نیکو وصورت در لطافت همچو گُل

از متانت  کس  نشد   در  دهر  پیدا مثل تو

در  کلام  تو  بود  اعجاز   آرامش  نهان

 نیست  دارو  و دوای  راحت  افزا  مثل  تو

 ابرزلف هرگاه نمایی  از بر حُسن ات بدور 

شب شود روشن که بیند روی چون ماه مثل تو 

سرو  میلرزد  اگر  آیی  به  باغ  از  روی  ناز

که   ندارد  در  رسایی  قد  و  بالا  مثل  تو

ماهرویان میخورند حسرت که کم دارند چُرا؟

 لعل  میگون  ، حُسن گلگون ، چشم شهلا مثل تو

شام هجران زاین سبب باشد سرای  رنج وغم

که  نباشد  همسفر  یا  یار و همراه  مثل  تو 

قدر تو داند (حبیب) ای گل توهم قدرش بدان 

چون نیابد  دیگری  در  قلب  او جاه مثل تو

شعر از: حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com