عمریست        

عمریست که شیدایم دُنبال تو میگردم

گر غایب و پیدایم دُنبال تو میگردم                              

از دایره بیرونم در عشق تو مجنون ام

هستی چو تو لیلا یم دُنبال تو میگردم                         

هرلحظه به چشم من نور رُخ تو پیداست

هر گوشه  دنیایم  دُنبال  تو میگردم                            

ای یار بلند پرواز ،ای مایه عشق و راز

تو  شهپر عُنقایم   دُنبال  تو  میگردم                       

من دیده به در دارم آهنگ سفر دارم    

  هستی  تو  تمنایم  دُنبال  تو میگردم                          

تا زندگی خودرا در دست تو بسپردم

  اعجاز مسیحایم  دُنبال  تو  میگردم                         

تو غافل از حال من  ای حل سوال من

اندیشه   فردایم  دُنبال  تو   میگردم                    

امروز حبیب هردم نام تو بلب آرد

ای سروه دل آرایم دُنبال تو میگردم                   

شعر از حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com