شبانگاه

شبانگاه  از  مسیر  کوچه  فکر  و خیال تو

گذر کردم  که  تا  دیدم   به  رویایم جمال تو                        

نمودم  فرش  راهت   غنچه  های  آرزویم را

مجسم   شد   بمن   قد   رسای   نو   نهال تو                     

 به  یاد چشم  مست  تو چنان  ازخویشتن رفتم

که  گشتم  محوه  تیغ  ابرو  همچون  هلال تو                       

من  ومهتاب  بحث  حسن  زیبای  تو  را  داریم  

  نیا   سودیم   هر دو   از   معمای    خصال  تو                      

تو  ای  استوره  و  حماسه  عشق نهان من

        کی  دیده  در  جهان ؟ ای  شوخ مانندومثال تو                              

دهم جان را به یک بوسه اگر گردد قبول ای جان

تو چون من عاشق داری ،بُت من خوش بحال تو                       

چی ؟ از حُسن دل آرایت ،چی گویم از سراپایت

من  ای   فرُخ  لقا  هستم  خراب  خط و خال تو                      

حبیب ام   مایل  رویت   گدای   بر  سر  کویت

 مرا   گر  میکشی  از  ناز  جان من حلال تو                           

 شعر از حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com