شمیم زلف

شب از  شمیم زلف تو  آغاز  میشود

صبح سپیده از رُخ ات اعزاز میشود                     

معنی زنگیست  شکر خنده های تو

لعل  لبت  چو  غنچه  گُل  باز  میشود                   

هرکس که دید روی ترا عاشقت شود

از  محتوا  عشق  سر  افراز میشود                    

یک شب اگرشوی زوفا شمع بزم من

راز  نهان  دل   بتو   ابراز  میشود                  

از بس دلم اسیر نگاه تو گشته است

گاهی دلم به حسرت پرواز میشود                      

تنها  نییم  که  گریه  نمایم  شب  فراق

بلبل   به ناله  بامن  هم  آواز  میشود                   

 جانا  قدم  اگر  بگذاری  تو  در چمن  

از  قامت  تو  باغ  در  اعجاز  میشود                   

گوید حبیب ای که تویی هست و بود من

این دل فقط به توست که همراز میشود                  

شعر از :حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com