بال و پر

كاش خدا دهد مرا بال و پرً‌‌ي   ببینمت

كز پی عمر رفته باز یک نظري ببينمت               

كاش  خدا  به  قلب  تو مهر وفا  عطا كند

تا كه تو مهربان شوي مختصري ببينمت              

كاش تمام شب روم كوه به كوه و دشت ها

تا كه پس از شب سیا در سحري ببينمت               

كاش بوقت مُردن ام تو به عيادتم شوي

كه  به  نگاه  آخرین   با  ثمری   ببينمت              

كاش اگر به هجرت ام بخت شود بكام دل

تا  به  ديار  ديگران  در  سفري ببينمت              

كاش كه از جفاي خويش بگذري وفا كني

تا  نزند  غم  تو  بر دل؛ شرري ببينمت            

كاش (حبيب) را كُشي تا برسد به آرزو

قبل  از آنكه  نازنين  با ديگری  ببينمت

شعر از حبیب یوسفی  

http://www.afghanpoem.com