شب یلدا     

با من  حکایت از شب  یلدا چی  میکنی؟

افزون نمک به این دل شیدا چی میکنی؟            

اعجاز زندگی ز تجلی  روی  توست

خود جستجوی حل معما چی میکنی؟                 

بگذار تا که روی تو گردد چراغ من

شانه دیگر به زُلف چلیپا چی میکنی؟                 

این یک دم که هست غنیمت شماردوست 

در فکر آن مباش که فردا چی میکنی               

از ناز کم برو تو بَت  من به باغ گل

تو  خود  گلی  میانه  گلها  چی میکنی؟            

بر شانه ام بمان سر خود ای انیس جان

شب را مکش دیگر به درازا چی میکنی؟          

با من  بیا  غم دل خود  درمیان  گزار

بگذر  ز جنگ مردم  دنیا  چی میکنی؟            

شو  با  حبیب راهی امواج بحر عشق 

بی یار تو به ساحل دریا چی میکنی؟              

شعر از : حبیب یوسفی             

http://www.afghanpoem.com